Kyrkslätt-Estby Marthaförening

Porkalakväll

06.10.2016 kl. 12:57
Det har gått 60 år sedan Porkalaområdet återlämnades. Estbymarthorna vill ordna en minneskväll där vi, tillsammans med familjer och gamla bybor delar med oss av hågkomster från den tiden. Solåsa 2.11 kl 18.00 Välkomna !
Gunilla Westman
Kontaktuppgifter

Kontakt

Kontaktuppgifter

Margita Halme
Ordförande
gitikolumbus.fi
040 7562 569
Gunilla Westman
Sekreterare
jeggarskolumbus.fi
050 5434 205

Uthyrning av Solåsa

Birgitta Lahtinen
lahtinen.gittagmail.com
040 7577 320